Seje OS 2020

 

Vabilo redne seje OS :

 

 

Dopisna seja OS :

 

 

Širitev čistilne naprave Majšperk z dovodom z Brega

Širitev čistilne naprave Majšperk z dovodom z Brega

Izvajamo širitev čistilne naprave Majšperk z namenom povečanja kapacitete s 1.000 PE na 1.950 PE. S tem bomo dobili prostor za dovod z Brega, kjer bo dotrajana čistilna naprava predelana v črpališče, odpadne vode pa speljane na centralno čistilno napravo v Majšperk. Pogodbena vrednost del znaša 448.714,66 EUR brez DDV, izvajalec del pa je Komunalno podjetje Ptuj d.d. Dela se bodo izvajala predvidoma do konca meseca julija.

 

Slike :