Vodnogospodarska ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega

Izvajalec del, VGP Drava Ptuj d.o.o. je pričel z izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Dravinji za varovanje stanovanjskega naselja Dolinca in regionalne ceste Rogatec – Majšperk. Naročnik in investitor projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode.

Znesek gradbenih del znaša  599.730,33 EUR z DDV in se bodo izvajala predvidoma do konca leta 2020.