Seje OS 2020

 

Vabilo redne seje OS :

 

 

Dopisna seja OS :

 

 

Širitev čistilne naprave Majšperk z dovodom z Brega

Širitev čistilne naprave Majšperk z dovodom z Brega

Izvajamo širitev čistilne naprave Majšperk z namenom povečanja kapacitete s 1.000 PE na 1.950 PE. S tem bomo dobili prostor za dovod z Brega, kjer bo dotrajana čistilna naprava predelana v črpališče, odpadne vode pa speljane na centralno čistilno napravo v Majšperk. Pogodbena vrednost del znaša 448.714,66 EUR brez DDV, izvajalec del pa je Komunalno podjetje Ptuj d.d. Dela se bodo izvajala predvidoma do konca meseca julija.

 

Slike :

Vgradnja čistilne naprave pri domu krajanov in gasilcev na Ptujski Gori

Vgradnja čistilne naprave pri domu krajanov in gasilcev na Ptujski Gori

Vgradili smo komunalno čistilno napravo za biološko čiščenje odpadnih voda doma krajanov in gasilcev Ptujska Gora s tremi stanovanjskimi enotami in možnostjo priključitve športnih objektov ter individualnih hiš v okolici. Čistilna naprava je betonske izvedbe, velikosti 35-40 PE in je locirana ob kegljišče Društva upokojencev Ptujska Gora. Izdelovalec in dobavitelj čistilne naprave je podjetje TIMS Lovše d.o.o., Šentrupert 69, 8232 Šentrupert.