Vgradnja čistilne naprave pri domu krajanov in gasilcev na Ptujski Gori

Vgradnja čistilne naprave pri domu krajanov in gasilcev na Ptujski Gori

Vgradili smo komunalno čistilno napravo za biološko čiščenje odpadnih voda doma krajanov in gasilcev Ptujska Gora s tremi stanovanjskimi enotami in možnostjo priključitve športnih objektov ter individualnih hiš v okolici. Čistilna naprava je betonske izvedbe, velikosti 35-40 PE in je locirana ob kegljišče Društva upokojencev Ptujska Gora. Izdelovalec in dobavitelj čistilne naprave je podjetje TIMS Lovše d.o.o., Šentrupert 69, 8232 Šentrupert.

 

Modernizacija občinskih cest v letu 2020

Modernizacija občinskih cest v letu 2020
Pričeli smo z letošnjo modernizacijo občinskih cest. Izvajalec del je podjetje ASFALT KOVAČ D.O.O., Planina pri Sevnici 47a, 3225 Planina pri Sevnici, izvajalec gradbenega nadzora pa JOHAN-GRADBENO SVETOVANJE IN INŽENIRING, LADISLAV SELINŠEK s. p.. V sklopu izvedbe del bo moderniziranih 11 odsekov občinskih cest v skupni dolžini cca 1.980 m in vrednosti 231.724,67 EUR z DDV. Dela se bodo predvidoma izvajala do konca meseca junija 2020.