Energetska sanacija doma krajanov in gasilcev na Ptujski Gori

Pričenjamo z energetsko sanacijo doma krajanov in gasilcev na Ptujski Gori. V sklopu projekta bo zamenjana strešna kritina in dodatno izolirano podstrešje, nameščena izolacijska fasada, zamenjana okna in vhodna vrata na objektu ter zgrajen nadstrešek pred vhodom.

Dela izvaja podjetje SPOT gradnje d.o.o. iz Celja, rok dokončanja pa je do konca meseca avgusta.

Galerija :

 

Poslovna cona Majšperk Breg

Občina Majšperk je z izvajalcem Avtoprevozništvo gradbene storitve Žolger, Jožef Žolger s.p., Majšperk 14a, 2323 Ptujska Gora podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo poslovne cone Majšperk Breg. Nadzor pri gradnji bo opravljal Franc SELIŠEK s. p., Potrčeva cesta 32, 2250.

 

V sklopu projekta je izgradnja infrastrukture za operativnost poslovne cone, in sicer:

 • izgradnja cest znotraj poslovne cone,
 • postavitev javne razsvetljave ob cestah,
 • izgradnja vodovoda do DN 150 od glavnega voda do poslovne cone,
 • izgradnja telekomunikacijskega omrežja do poslovne cone,
 • prestavitev električnega daljnovoda iz gradbenih parcel cone in
 • postavitev betonske ograje.

 

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 355.322,85 EUR z DDV, pogodbena vrednost nadzora pri gradnji pa 6.405,00 EUR. Predvidena vrednost sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 291.248,24 EUR, kar predstavlja 100 % upravičenih stroškov. Razlika, ki predstavlja davek na dodano vrednost, je strošek proračuna Občine Majšperk.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Spodaj pa povezava na www.eu-skladi.si

 

Modernizacija občinskih cest

Občina Majšperk je podpisala pogodbi z izvajalcema za izvedbo modernizacije občinskih cest v letu 2019. Obnovljenih bo 8 odsekov občinskih cest od katerih bo modernizacijo šestih odsekov izvajalo Cestno podjetje Ptuj d.d. in dveh odsekov GMW d.o.o.

Obnovljeni bodo odseki:

 • JP Skrblje – Jelovice, odsek repetitor – Jelovice,
 • LC Doklece – Janški vrh, odsek Marinič,
 • JP Cesta na Veliko ravno,
 • JP Stara cesta Ptujska Gora , odsek Lampret – prečrpališče,
 • JP Vrhe – Brezje – Lovski dom,
 • JP Lešje – Koritno – Dežno (odcep Polajžer, Šut),
 • JP Breg – Skrblje I. faza in
 • JP Breg – h.št. 60.

 

Skupna dolžina vseh odsekov cest znaša 2.211 m, skupna vrednost pa 256.000,00 EUR in se bo izvajala od aprila do konca avgusta 2019.

 

Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora

Občina Majšperk je prenovila objekt turistično informacijske pisarne na Ptujski Gori.

Operacija:

Naziv operacije: Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora
Akronim: Obnova TIC Ptujska Gora
Prijavitelj: Občina Majšperk
Vrednost operacije: 48.125,82 EUR
Zaprošena vrednost: 32.668,48 EUR

 

Občina Majšperk ima na svojem območju zgodovinski in turistični biser – Ptujsko Goro, ki jo letno obišče okrog 60.000 obiskovalcev. Osrednji trg na Ptujski Gori krasi Bazilika Marije zavetnice, neposredno pri vstopu na trg pa stoji objekt TIC, v katerem je turistično informacijska pisarna in pošta. Zgradba je zaščitena stavbna kulturna dediščina lokalnega pomena, zato je zelo pomemben tudi izgled same stavbe. Stavba je že v funkciji trženja in kot taka pomembna točka za pomoč turistom in obiskovalcem Ptujske Gore. V okviru operacije se je zamenjalo stavbno pohištvo in prenovila fasada.

 

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
1 obnovljeni objekt v funkciji trženja

 

Ukrep U5: Obnovitev objektov kulturne dediščine

 


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.