Haloški radovedneži

Naziv operacije :

Haloški radovedneži

Aktivnosti operacije bodo namenjene zainteresiranim učencem, ki bodo vključeni v različne delavnice in izobraževanja s področja podjetništva, v povezavi s turizmom in kulturno dediščino. Namen projekta je učence spodbujati k izvirnosti in kreativnosti pri oblikovanju izdelkov. Učenci bodo izdelali prototip spominka iz Haloz in model za promocijo Haloz. Glavno vodilo projekta je, da se mladi spoznajo z dediščino Haloz in podjetništvom, skozi projekt izrazijo svojo kreativnost in znanje in se naučijo prepoznavati podjetniške priložnosti v svoji okolici. Namen projekta pa je tudi druženje učencev in učiteljev haloških šol med seboj, spoznavanje, izmenjava znanj, izkušenj in nova prijateljstva.

Nosilec projekta: OŠ Majšperk
Partnerji: OŠ Cirkulane -Zavrč, Občina Podlehnik,
Občina Žetale, Občina Videm, OŠ Žetale, Občina Majšperk,
Občina Cirkulane, OŠ Podlehnik,
OŠ Videm, Občina Zavrč

 


Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
Program CLLD LAS Haloze