Investicije

Širitev čistilne naprave Majšperk z dovodom z Brega Izvajamo širitev čistilne naprave Majšperk z namenom povečanja kapacitete s 1.000 PE ...
Preberi Več
Vgradnja čistilne naprave pri domu krajanov in gasilcev na Ptujski Gori Vgradili smo komunalno čistilno napravo za biološko čiščenje odpadnih ...
Preberi Več
Modernizacija občinskih cest v letu 2020 Pričeli smo z letošnjo modernizacijo občinskih cest. Izvajalec del je podjetje ASFALT KOVAČ D.O.O., ...
Preberi Več
V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018) objavljamo seznam ...
Preberi Več

 

Arhiva:

Pričenjamo z energetsko sanacijo doma krajanov in gasilcev na Ptujski Gori. V sklopu projekta bo zamenjana strešna kritina in dodatno ...
Preberi Več
Občina Majšperk je z izvajalcem Avtoprevozništvo gradbene storitve Žolger, Jožef Žolger s.p., Majšperk 14a, 2323 Ptujska Gora podpisala gradbeno pogodbo ...
Preberi Več
Občina Majšperk je podpisala pogodbi z izvajalcema za izvedbo modernizacije občinskih cest v letu 2019. Obnovljenih bo 8 odsekov občinskih ...
Preberi Več
Občina Majšperk je prenovila objekt turistično informacijske pisarne na Ptujski Gori. Operacija: Naziv operacije: Obnova fasade in stavbnega pohištva na ...
Preberi Več
V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) objavljamo seznam javnih naročil, ...
Preberi Več
Polnilne postaje za električne avtomobile S pomočjo Eko sklada smo postavili dve polnilnici za električne avtomobile. Na vsaki polnilnici je ...
Preberi Več
Občina Majšperk je prenovila objekt turistično informacijske pisarne na Ptujski Gori. Operacija: Naziv operacije: Povečanje razpoznavnosti kulturne dediščine na Ptujski ...
Preberi Več
Občina Majšperk gradi nov večnamenski objekt v Narapljah. Lokacija objekta je na mestu stare šole, ki smo jo v letu ...
Preberi Več
V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) objavljamo seznam javnih naročil, ...
Preberi Več
Pomožno nogometno igrišče ...
Preberi Več
Izgradnja Pump track poligona Majšperk ...
Preberi Več
Pričela se je obnova doma krajanov v Stopercah v sklopu katere bomo zamenjali obstoječ način ogrevanja na kurilno olje z ...
Preberi Več
V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) objavljamo seznam javnih naročil, ...
Preberi Več
Pričeli smo z izgradnjo vodovodnega omrežja s katerim bomo prebivalcem dela Bolfenka, Kosovega sedla in Jelovic omogočili dostop do neoporečne ...
Preberi Več
Na Bregu izvajamo projekt ureditve parkirišča in parka. V sklopu projekta smo porušili dotrajano stavbo, na mestu katere bodo parkirišča ...
Preberi Več
Občina Majšperk je pričela z izgradnjo kanalizacijskega sistema Majšperk na vejah vzhod in jugovzhod. Kanalizacija bo omogočala priključitev dela naselja ...
Preberi Več
Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za ...
Preberi Več
Izvajalec GP Project ing d.o.o. je začel z izvedbo projekta »Razširitev vrtca Majšperk«, v sklopu katerega bo izvedena razširitev, ureditev ...
Preberi Več
Občina Majšperk začenja modernizacijo občinskih cest LC 240081 Poluce – Bolfenk – Kosovo sedlo, LC 240071 Sitež – Grdina in ...
Preberi Več
Gradnja rekreacijskega centra Majšperk je v drugi fazi, v sklopu katere gradimo večnamenski spremljevalni objekt, namenjen športnim in prostočasnim dejavnostim ...
Preberi Več
Občina Majšperk je obnovila podružnično osnovno šolo na Ptujski Gori. V sklopu obnove je bila zamenjana streha objekta, stavbno pohištvo ...
Preberi Več
Zaključili smo z obnovo Starotrške hiše na Ptujski Gori in jo tako spremenili v muzej etnološke dediščine Ptujske Gore. Občina ...
Preberi Več
Občina Majšperk je oddala javno naročilo za obnovo cestnega odseka od Vabče vasi do Žetal v skupni dolžini 5.379 m ...
Preberi Več
Zaključena je gradnja nogometnega in tenis igrišča z razsvetljavo. Z investicijo je Občina Majšperk pridobila površine, namenjne športu in rekreaciji ...
Preberi Več
Ob regionalni cesti Rogatec - Majšperk, v naselju breg smo zaključili z izgradnjo pločnika. Pri modernizaciji regionalne ceste, katere naročnik ...
Preberi Več
Začela se je izvedba osrednjega in največjega projekta v Občini Majšperk, izgradnja Kulturno poslovnega centra Majšperk. Projekt je izjemnega pomena ...
Preberi Več
Končan je del projekta obnove lokalne ceste LC 240090 Slape – Ptujska Gora in javne poti JP 740900 Slape – ...
Preberi Več
Občina Majšperk je skladno s sprejetim proračunom za leto 2010 postavila prvi dve solarni obcestni svetili v naseljih Koritno in ...
Preberi Več