Investicije

V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018) objavljamo seznam ...
Preberi Več

 

Arhiva:

Pričenjamo z energetsko sanacijo doma krajanov in gasilcev na Ptujski Gori. V sklopu projekta bo zamenjana strešna kritina in dodatno ...
Preberi Več
Občina Majšperk je z izvajalcem Avtoprevozništvo gradbene storitve Žolger, Jožef Žolger s.p., Majšperk 14a, 2323 Ptujska Gora podpisala gradbeno pogodbo ...
Preberi Več
Občina Majšperk je podpisala pogodbi z izvajalcema za izvedbo modernizacije občinskih cest v letu 2019. Obnovljenih bo 8 odsekov občinskih ...
Preberi Več
Občina Majšperk je prenovila objekt turistično informacijske pisarne na Ptujski Gori. Operacija: Naziv operacije: Obnova fasade in stavbnega pohištva na ...
Preberi Več
V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) objavljamo seznam javnih naročil, ...
Preberi Več
Polnilne postaje za električne avtomobile S pomočjo Eko sklada smo postavili dve polnilnici za električne avtomobile. Na vsaki polnilnici je ...
Preberi Več
Občina Majšperk je prenovila objekt turistično informacijske pisarne na Ptujski Gori. Operacija: Naziv operacije: Povečanje razpoznavnosti kulturne dediščine na Ptujski ...
Preberi Več
Občina Majšperk gradi nov večnamenski objekt v Narapljah. Lokacija objekta je na mestu stare šole, ki smo jo v letu ...
Preberi Več
V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) objavljamo seznam javnih naročil, ...
Preberi Več
Pomožno nogometno igrišče ...
Preberi Več
Izgradnja Pump track poligona Majšperk ...
Preberi Več
Pričela se je obnova doma krajanov v Stopercah v sklopu katere bomo zamenjali obstoječ način ogrevanja na kurilno olje z ...
Preberi Več
V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) objavljamo seznam javnih naročil, ...
Preberi Več
Pričeli smo z izgradnjo vodovodnega omrežja s katerim bomo prebivalcem dela Bolfenka, Kosovega sedla in Jelovic omogočili dostop do neoporečne ...
Preberi Več
Na Bregu izvajamo projekt ureditve parkirišča in parka. V sklopu projekta smo porušili dotrajano stavbo, na mestu katere bodo parkirišča ...
Preberi Več
Občina Majšperk je pričela z izgradnjo kanalizacijskega sistema Majšperk na vejah vzhod in jugovzhod. Kanalizacija bo omogočala priključitev dela naselja ...
Preberi Več
Občine Makole, Majšperk in Poljčane so z operacijo »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«, kandidirale na Javnem pozivu za ...
Preberi Več
Izvajalec GP Project ing d.o.o. je začel z izvedbo projekta »Razširitev vrtca Majšperk«, v sklopu katerega bo izvedena razširitev, ureditev ...
Preberi Več
Občina Majšperk začenja modernizacijo občinskih cest LC 240081 Poluce – Bolfenk – Kosovo sedlo, LC 240071 Sitež – Grdina in ...
Preberi Več
Gradnja rekreacijskega centra Majšperk je v drugi fazi, v sklopu katere gradimo večnamenski spremljevalni objekt, namenjen športnim in prostočasnim dejavnostim ...
Preberi Več
Občina Majšperk je obnovila podružnično osnovno šolo na Ptujski Gori. V sklopu obnove je bila zamenjana streha objekta, stavbno pohištvo ...
Preberi Več
Zaključili smo z obnovo Starotrške hiše na Ptujski Gori in jo tako spremenili v muzej etnološke dediščine Ptujske Gore. Občina ...
Preberi Več
Občina Majšperk je oddala javno naročilo za obnovo cestnega odseka od Vabče vasi do Žetal v skupni dolžini 5.379 m ...
Preberi Več
Zaključena je gradnja nogometnega in tenis igrišča z razsvetljavo. Z investicijo je Občina Majšperk pridobila površine, namenjne športu in rekreaciji ...
Preberi Več
Ob regionalni cesti Rogatec - Majšperk, v naselju breg smo zaključili z izgradnjo pločnika. Pri modernizaciji regionalne ceste, katere naročnik ...
Preberi Več
Začela se je izvedba osrednjega in največjega projekta v Občini Majšperk, izgradnja Kulturno poslovnega centra Majšperk. Projekt je izjemnega pomena ...
Preberi Več
Končan je del projekta obnove lokalne ceste LC 240090 Slape – Ptujska Gora in javne poti JP 740900 Slape – ...
Preberi Več
Občina Majšperk je skladno s sprejetim proračunom za leto 2010 postavila prvi dve solarni obcestni svetili v naseljih Koritno in ...
Preberi Več