Izgradnja Pump track poligona Majšperk

Izgradnja Pump track poligona Majšperk

Opis: Poligon (Pump track) Majšperk se razteza na 200 m2 površine s progo za kolesarje, rolke in rolerje. V fazi izvedbe je potrebno utrditi plato, urediti odvodnjavanje in izdelati ter asfaltirati progo.

Dokončanje del je predvideno do konca meseca avgusta. Izvajalec del je Zavod Aliansa, pogodbena vrednost del znaša 24.324,18 EUR.

 

Slikovno gradivo :