Izgradnja večnamenskega objekta Naraplje

 

Občina Majšperk gradi nov večnamenski objekt v Narapljah. Lokacija objekta je na mestu stare šole, ki smo jo v letu 2015 porušili.

Zgrajen bo objekt v eni etaži, neto tlorisne površine 108 m2,  s teraso v velikosti 11 m2.  Namenjen bo društvenim prostočasnim dejavnostim v Narapljah. Izvajalec gradbenih in montažnih del je Milan Pintarič s.p., vrednost izgradnje objekta pa znaša 248.073,26 EUR z DDV.

 

 

Galerija :