Izvedba gradbenih del TIC Ptujska Gora

Vabimo vas, da podate ponudbo za izvedbo gradbenih del na objektu TIC Ptujska Gora. Obseg del zajema obnovo fasade in zamenjavo stavbnega pohištva na objektu. Ponudbe oddajte na popisih v priponki do srede 01. 08. 2018 do 15.00 na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali elektronski naslov: obcina.majsperk@majsperk.si.

Ogled objekta je možen na naslovu Ptujska Gora 36, 2323 Ptujska Gora

 

Dokumentacija :