Javna razgrnitev drugih sprememb in dopolnitev OPN Majšperk

20.11.2019

– – – – – – – – – –

Več v priponki :

Javna razgrnitev drugih sprememb OPN Majšperk je v elektronski obliki z grafičnimi podlagami dostopna na povezavi https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MAJSPERK
pod zavihkom TEMATSKI SKLOP -> Občinski prostorski načrt (OPN) -> 2. SD (javna razgrnitev) -> namenska raba