Kanalizacija Majšperk

Občina Majšperk je pričela z izgradnjo kanalizacijskega sistema Majšperk na vejah vzhod in jugovzhod. Kanalizacija bo omogočala priključitev dela naselja Majšperk, ki do sedaj ni imel možnosti priključitve, na javno kanalizacijsko omrežje odpadnih voda. S priključitvijo kanalizacije na obstoječo čistilno napravo bo storjen pomemben korak v smeri varovanja narave in zdravlja ljudi na tem območju. Izvajalec gradbenih del je Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj, gradnjo pa v višini 60 % upravičenih stroškov sofinancira Evropski kmetijski sklad. “Evropa investira v podeželje” Rok dokončanja je predvidoma do konca meseca junija 2014.

Povezava :
www.program-podezelja.si/sl/

 

Slikovno gradivo :