Kulturno poslovni center Majšperk

Začela se je izvedba osrednjega in največjega projekta v Občini Majšperk, izgradnja Kulturno poslovnega centra Majšperk. Projekt je izjemnega pomena za našo občino, saj bomo z njim pridobili 1.333,40 m2 neto površin, namenjenih različnim kulturnim dejavnostim in 1.190,35 m2 neto površin, namenjenih poslovnim dejavnostim in občinski upravi. Po stečaju izvajalca Konstruktor VGR d.o.o., Jadranska cesta 25a, 2000 Maribor je bil na razpisu za dokončanje gradnje izbran izvajalec Avtoprevozništvo gradbene storitve “Žolger”, Jožef Žolger s.p., Majšperk 14a, 2323 Ptujska Gora. Gradbeni nadzor vrši podjetje TMD invest d.o.o., Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj. Predviden zaključek gradnje ostaja konec junija 2012. Delež sofinanciranja Evropske unije, Evropskega strukturnega sklada znaša 1.854.714,53 EUR, natančna vrednost celotnega projekta pa bo znana po zaključku gradnje. Višina skupnih stroškov operacije je ocenjena v višini 5.282.229,49 EUR, datum začetka operacije je 23. 7. 2009, predviden zaključek operacije pa 30. 9. 2012. Kontaktni osebi za dajanje informacij o operaciji sta Gorazd Ladinek in Matic Šinkovec, več informacij o sofinancerjih pa lahko najdete na spodnjih povezavah. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sofinancerska sredstva, so v deležu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradnjmo lahko spremljate tudi s pomočjo spodnje galerije.

 

Povezave :
www.mgrt.gov.si
www.eu-skladi.si/

 

Slike :