Modernizacija LC 240090 Slape – Ptujska Gora in JP 740900 Slape – Peskov Breg

Končan je del projekta obnove lokalne ceste LC 240090 Slape – Ptujska Gora in javne poti JP 740900 Slape – Peskov Breg in sicer na odseku LC Slape – Ptujska Gora. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 245.714,16 EUR predviden znesek sofinanciranja po pogodbi pa znaša 204.761,80 EUR oz. 100% neto vrednosti projekta. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek projekta. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Sofinancerska sredstva, so v deležu 85% namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu 15% pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije. Z izvedbo celotne operacije bomo pridobili 2.753 m obnovljenih cestnih površin na odsekih LC 240090 Slape – Ptujska Gora in JP 740900 Slape – Peskov Breg.

 

Slike: