Modernizacija občinskih cest Poluce – Kosovo sedlo, Grdina – Sitež in Sitež – Jelovice

Občina Majšperk začenja modernizacijo občinskih cest LC 240081 Poluce – Bolfenk – Kosovo sedlo, LC 240071 Sitež – Grdina in JP 740491 Sitež – Jelovice. Modernizacija se bo izvajala postopoma po posameznih odsekih cest v letih 2013 in 2014. Za izvajalca je bil na javnem razpisu izbran ponudnik Avtoprevozništvo gradbene storitve »Žolger«, Jožef Žolger s.p., pogodbena vrednost del znaša 865.270,96 EUR z DDV in je v celoti sofinancirana s sredstvi evropske unije in Republike Slovenije. Strošek občinskega proračuna je DDV. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete “Razvoj regij“, prednostne usmeritve “Razvoj obmejnih območij s Hrvaško“.

 

Povezava :
http://www.eu-skladi.si