Modernizacija občinskih cest v letu 2020

Modernizacija občinskih cest v letu 2020
Pričeli smo z letošnjo modernizacijo občinskih cest. Izvajalec del je podjetje ASFALT KOVAČ D.O.O., Planina pri Sevnici 47a, 3225 Planina pri Sevnici, izvajalec gradbenega nadzora pa JOHAN-GRADBENO SVETOVANJE IN INŽENIRING, LADISLAV SELINŠEK s. p.. V sklopu izvedbe del bo moderniziranih 11 odsekov občinskih cest v skupni dolžini cca 1.980 m in vrednosti 231.724,67 EUR z DDV. Dela se bodo predvidoma izvajala do konca meseca junija 2020.