Modernizacija občinskih cest

Občina Majšperk je podpisala pogodbi z izvajalcema za izvedbo modernizacije občinskih cest v letu 2019. Obnovljenih bo 8 odsekov občinskih cest od katerih bo modernizacijo šestih odsekov izvajalo Cestno podjetje Ptuj d.d. in dveh odsekov GMW d.o.o.

Obnovljeni bodo odseki:

  • JP Skrblje – Jelovice, odsek repetitor – Jelovice,
  • LC Doklece – Janški vrh, odsek Marinič,
  • JP Cesta na Veliko ravno,
  • JP Stara cesta Ptujska Gora , odsek Lampret – prečrpališče,
  • JP Vrhe – Brezje – Lovski dom,
  • JP Lešje – Koritno – Dežno (odcep Polajžer, Šut),
  • JP Breg – Skrblje I. faza in
  • JP Breg – h.št. 60.

 

Skupna dolžina vseh odsekov cest znaša 2.211 m, skupna vrednost pa 256.000,00 EUR in se bo izvajala od aprila do konca avgusta 2019.