Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora

Občina Majšperk je prenovila objekt turistično informacijske pisarne na Ptujski Gori.

Operacija:

Naziv operacije: Obnova fasade in stavbnega pohištva na objektu TIC Ptujska Gora
Akronim: Obnova TIC Ptujska Gora
Prijavitelj: Občina Majšperk
Vrednost operacije: 48.125,82 EUR
Zaprošena vrednost: 32.668,48 EUR

 

Občina Majšperk ima na svojem območju zgodovinski in turistični biser – Ptujsko Goro, ki jo letno obišče okrog 60.000 obiskovalcev. Osrednji trg na Ptujski Gori krasi Bazilika Marije zavetnice, neposredno pri vstopu na trg pa stoji objekt TIC, v katerem je turistično informacijska pisarna in pošta. Zgradba je zaščitena stavbna kulturna dediščina lokalnega pomena, zato je zelo pomemben tudi izgled same stavbe. Stavba je že v funkciji trženja in kot taka pomembna točka za pomoč turistom in obiskovalcem Ptujske Gore. V okviru operacije se je zamenjalo stavbno pohištvo in prenovila fasada.

 

Doseženi kazalniki po zaključku operacije:
1 obnovljeni objekt v funkciji trženja

 

Ukrep U5: Obnovitev objektov kulturne dediščine

 


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP je tukaj.
Povezava na spletno stran Programa razvoja podeželja je tukaj.