Obnova Starotrške hiše na Ptujski Gori

Zaključili smo z obnovo Starotrške hiše na Ptujski Gori in jo tako spremenili v muzej etnološke dediščine Ptujske Gore. Občina Majšperk je v sklopu obnove na objektu zamenjala streho, obnovila celotno notranjost hiše vključno z inštalacijami, zamenjala stavbno pohištvo, obnovila zunanje omete in uredila okolico objekta. V skladu s pogoji Zavoda RS za varovanje kulturne dediščine je celotna obnova potekala pod nadzorom strokovnjakov za zaščito kulturne dediščine. Končna vrednost obnovitvenih del je znašala 99.030,81 EUR z DDV, pričakujemo pa prispevek Evropske skupnosti k projektu v višini 65.837,81 EUR. »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«. Na spodnjih povezavah lahko preko objavljenega slikovnega gradiva spremljate potek obnove hiše in poiščete več informacij o Evropskem kmetijskem skladu.

Povezava :
ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_sl.htm

 

Slike :