Obvestilo o rezultatu postopka podelitve koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju družinske medicine na območje Občine Majšperk

V postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju družinske medicine na območje Občine Majšperk je bila izbrano podjetje Siramed d.o.o. z zaposleno zdravnico Rahelo Simonič. Dejavnost s področja družinske medicine bo opravljala v zdravstvenem domu Majšperk v obsegu enega zdravniškega tima, v okviru javne zdravstvene mreže na primarni ravni. Koncesijsko razmerje stopi v veljavo z dnem začetka izvajanja programa zdravstvene dejavnosti, kar bo predvidoma 6. 1. 2020. Koncesijsko razmerje traja 15 let.