Pločnik Breg

Ob regionalni cesti Rogatec – Majšperk, v naselju breg smo zaključili z izgradnjo pločnika. Pri modernizaciji regionalne ceste, katere naročnik in financer je Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste je Občina Majšperk sodelovala kot sofinancer z izgradnjo pločnika ob cesti. Gradnjo je izvajalo Cestno podjetje Ptuj d.d., sofinancerski vložek občine pa je znašal 139.047,00 EUR.

 

Slike :