Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale , Cirkulane in Videm

 

Podelitev koncesije za opravljanje  lokalne gospodarske javne službe  odvajanja in čiščenja komunalne  odpadne vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale , Cirkulane in Videm.

 

Priloga :

 

Vprašanja in odgovori :