Poslovna cona Majšperk Breg

Občina Majšperk je z izvajalcem Avtoprevozništvo gradbene storitve Žolger, Jožef Žolger s.p., Majšperk 14a, 2323 Ptujska Gora podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo poslovne cone Majšperk Breg. Nadzor pri gradnji bo opravljal Franc SELIŠEK s. p., Potrčeva cesta 32, 2250.

 

V sklopu projekta je izgradnja infrastrukture za operativnost poslovne cone, in sicer:

  • izgradnja cest znotraj poslovne cone,
  • postavitev javne razsvetljave ob cestah,
  • izgradnja vodovoda do DN 150 od glavnega voda do poslovne cone,
  • izgradnja telekomunikacijskega omrežja do poslovne cone,
  • prestavitev električnega daljnovoda iz gradbenih parcel cone in
  • postavitev betonske ograje.

 

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša 355.322,85 EUR z DDV, pogodbena vrednost nadzora pri gradnji pa 6.405,00 EUR. Predvidena vrednost sofinanciranja Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 291.248,24 EUR, kar predstavlja 100 % upravičenih stroškov. Razlika, ki predstavlja davek na dodano vrednost, je strošek proračuna Občine Majšperk.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Spodaj pa povezava na www.eu-skladi.si