Postavitev solarnih obcestnih svetil

Občina Majšperk je skladno s sprejetim proračunom za leto 2010 postavila prvi dve solarni obcestni svetili v naseljih Koritno in Slape. S testno postavitvijo želimo preveriti delovanje in zanesljivost samozadostnih svetil ter možnosti za širjenje mreže le-teh. Prednost teh svetil je energetska samozadostnost, saj za delovanje ne potrebuje napajanja iz elektroenergetskega omrežja temveč se napaja preko svetlobne (sončne) enerije, ki jo hrani v akumulatorju.

 

Slike :