Projekt “Občina po meri invalidov”

Občina Majšperk je na pobudo Društva invalidov Majšperk in Kidričevo pristopila k projektu “Občina po meri invalidov”. S projektom se želi prijaviti na javni razpis za pridobitev listine “Občina Majšperk po meri invalidov”, ki ga vsako leto razpisuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. V ta namen je bil sprejet sklep Občinskega sveta Občine Majšperk o pristopu k projektu, organizirana okrogla miza na temo problematike invalidov v Občini Majšperk in imenovana delovna skupina za pripravo analize o položaju invalidov v občini in akcijskega načrta. Navedene dokumente najdete tudi v prilogah.

 

Priloge :
Zapisnik_okrogle_mize
Akcijski_nacrt_aktivnosti_za_izboljsanje_zivljenja_invalidov_v_Obcini_Majsperk
Analiza_polozaja_invalidov_v_obcini_Majsperk
Sklep_o_imenovanju_sveta_invalidov
Sklep_o_ustanovitvi_in_imenovanju_delovne_skupine
Sklep_o_vkljucitvi_v_projekt_Obcina_po_meri_invalidov
Vabilo_na_okroglo_mizo