Razpisi ostalo

Javni poziv za zbiranje predlogov za izvedbo projekta "Glasbene in poučne delavnice" v šolskem letu 2020/2021. Več v prilogi : ...
Preberi Več
Razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2020. Več v priponki : Razpis za priznanja 2020 ...
Preberi Več

 

Arhiv :

Vabimo vas, da oddate ponudbo za ureditev parkirišča pri pokopališču Majšperk. Ponudbo je potrebno oddati na excelovem popisu del v ...
Preberi Več
Vabimo vas, da oddate ponudbo za nadzor nad izvedbo projekta "Vodnogospodarska ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega" Več v priponki ...
Preberi Več
Prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Več v prilogi : S22C-620030409120 ...
Preberi Več
Vabimo vas da oddate ponudbo za Širitev ČN Majšperk z dovodom z Brega v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije ...
Preberi Več
Vabimo vas, da podate ločeni ponudbi za izvedbo dveh javnih razsvetljav po popisu del. Ločeni ponudbi je potrebno podati na ...
Preberi Več
Objavljena sta Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi - PF1 in Drugi javni razpis za pred-financiranje ...
Preberi Več
Objavljamo javno naročilo za modernizacijo cest. Vabimo vas, da podate ponudbo v skladu s pogoji, ki so določeni v razpisni ...
Preberi Več
V postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju družinske medicine na območje ...
Preberi Več
Več v prilogi : Koncesija - pomoč družini na domu Razpisna dokumentacija 2019 Občina Majšperk ...
Preberi Več
Prijava na delovno mesto - komunalni delavec II Več v prilogi : Obrazec za prijavo S22C-619120413530 ...
Preberi Več
Vodnogospodarska ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega. Objavljamo javno naročilo gradenj visokovodnih nasipov in vas vabimo, da podate ponudbo v ...
Preberi Več
Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Več v priponki : 2. Vloga za dodelitev neprofitnih stanovanj Javni razpis ...
Preberi Več
Javni poziv za promocijo turizma v Občini Majšperk v letu 2019 Več v prilogi : Javni poziv za promocijo turizma ...
Preberi Več
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2019 Več v priponki : Razpisna dokumentacija 2019 ...
Preberi Več
Vabimo vas, da podate ponudbo za prodajo traktorja s kabino po naslednjih minimalnih kriterijih stroja: Moč motorja: 21 – 25 ...
Preberi Več
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju družinske medicine na območje Občine Majšperk ...
Preberi Več
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin. Več v priponki : S22C-619091608000 ...
Preberi Več
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora. Več v prilogi : S22C-619090207190 ...
Preberi Več
Vabimo vas, da podate ločeni ponudbi za izvedbo dveh javnih razsvetljav po popisu del. Ločeni ponudbi je potrebno podati na ...
Preberi Več
Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora ...
Preberi Več
Javni poziv za zbiranje predlogov za izvedbo projekta "glasbene in poučne" delavnice v šolskem letu 2019/2020 Več v prilogi : ...
Preberi Več
Zbiranje ponudb za izdelavo elaborata označitve kolesarskih povezav med Poljčanami in Ptujem ...
Preberi Več
Zbiranje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije za legalizacijo objekta in dograditev prizidkov. Več v priponki : Zbiranje ponudb za izdelavo ...
Preberi Več
Razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2019 ...
Preberi Več
Energetska sanacija doma krajanov Ptujska Gora ...
Preberi Več
Modernizacija občinskih cest v letu 2019. Več v priponki : Obrazci Popis del sklop 1 Popis del sklop 2 Razpisna ...
Preberi Več
JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora. Več v prilogi : Javni razpis ...
Preberi Več
Tiskanje občinskega glasila Majšperčan. Več v priponki : Obrazci Razpisna dokumentacija ...
Preberi Več
Javni poziv za sofinanciranje občinskih prireditev, projektov in dogodkov v Občini Majšperk, za leto 2019 Več v prilogi : Javni ...
Preberi Več
Javni poziv za promocijo turizma v Občini Majšperk v letu 2019 ...
Preberi Več
Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ...
Preberi Več
Pozivamo vas, da podate ponudbo za izdelavo PGD za legalizacijo prizidka ter PZI in PID dokumentacijo za energetsko sanacijo Doma ...
Preberi Več
Javni poziv za promocijo turizma v Občini Majšperk v letu 2018 ...
Preberi Več
Javni poziv za sofinanciranje občinskih prireditev, projektov in dogodkov v Občini Majšperk za leto 2018 ...
Preberi Več
Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v industrijski coni ...
Preberi Več
Spoštovani. Vabimo vas, da podate ponudbo za ureditev Poslovne cone Majšperk – Breg. Več informacij v navodilih za pripravo ponudbe ...
Preberi Več
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2018 ...
Preberi Več
Spoštovani. Vabimo vas, da podate ponudbo za oblikovanje in tisk zbornika Občine Majšperk. V ponudbi obvezno ločite stroške oblikovanja in ...
Preberi Več
Javni razpis za dodelitev denarnih pomoči v letu 2018 ...
Preberi Več
Razpis za oddajo parkirnih mest v najem ...
Preberi Več
Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v RS ...
Preberi Več
Javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem ...
Preberi Več
Vabimo vas, da podate ponudbo za izvedbo gradbenih del na objektu TIC Ptujska Gora. Obseg del zajema obnovo fasade in ...
Preberi Več
Razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2018 ...
Preberi Več
Vabimo vas, da podate ponudbo za izvedbo obnove igrišča Stoperce. Ponudbe oddate na popisih v priponki do srede, 6. 6 ...
Preberi Več
Vabimo vas, da podate ponudbo za izvedbo obnove ceste Stoperce – Sučje. Ponudbe oddate na popisih v priponki do srede, ...
Preberi Več
Vabimo vas, da podate ponudbo za izvedbo javne razsvetljave Savinsko. Ponudbe oddate na popisih v priponki do petka, 1. 6 ...
Preberi Več
Razpisna dokumentacija - Šolski prevozi 2018 - 2022 Razpisna dokumentacija - šolski prevozi 2018 - 2022 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA - KONCNA ...
Preberi Več
Vabimo vas, da podate ponudbo za izdelavo idejne zasnove, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo za naslednjo ...
Preberi Več
Spoštovani. Vabimo vas, da oddate informativno ponudbo za zamenjavo vhodnih vrat na vežici Majšperk ...
Preberi Več
Modernizacija občinskih cest v letu 2018 ...
Preberi Več
Zbiranje ponudb - izdelava IDZ, PGD in PZI za kanalizacijo Majšperk Sever Spoštovani. Vabimo vas, da oddate ponudbo za projektiranje ...
Preberi Več
Javno naročilo - Izgradnja kanalizacije Sestrže Več v priponki : Razpisna dokumentacija - kanalizacija Sestrže Obrazci kanalizacija Sestrže Popis del ...
Preberi Več
Predmet javnega naročila : Obnova prostorov – vinoteka Ptujska Gora POVABILO K ODDAJI PONUDBE Več v priponki : Obrazci - vinoteka ...
Preberi Več
Občina Majšperk zbira ponudbe za ureditev dostopov na agromelioracijskih poteh Majšperk po priloženem popisu del. Vaše ponudbe pričakujemo najkasneje do ...
Preberi Več
Podelitev koncesije za opravljanje  lokalne gospodarske javne službe  odvajanja in čiščenja komunalne  odpadne vode v občinah Zavrč, Majšperk, Žetale , ...
Preberi Več
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2017 ...
Preberi Več
Spoštovani. Prosimo vas, da podate ponudbo za preplastitev 370 m2 parkirišča pred PGD Majšperk po naslednji specifikaciji: Dobava, prevoz in ...
Preberi Več
Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanj v lasti Občine Majšperk. Dokumentacija : Javno zbiranje ponudb ...
Preberi Več
Javni poziv za zbiranje predlogov za izvedbo projekta "glasbene in poučne delavnice" v šolskem letu 2017/2018. Razpisna dokumentacija v prilogi ...
Preberi Več
Vabimo vas, da oddate ponudbo za izvedbo javne razsvetljave ob lokalni cesti Ptujska Gora - Doklece v skupni dolžini 400 ...
Preberi Več
Več v priponki : Razpis za podelitev občinskih priznanj za leto 2017 ...
Preberi Več
Vabimo vas da podate ponudbo za izvedbo pomožnega nogometnega igrišča Majšperk, ki obsega vsa dela po priloženem popisu del. Rok ...
Preberi Več
Vabimo vas da podate ponudbo za izvedbo Pump parka Majšperk, ki obsega vsa dela po priloženem popisu del. Rok izvedbe ...
Preberi Več
Več v priponki : Obrazci Oprema Razpisna dokumentacija ...
Preberi Več
Več v priponki : Dom Naraplje - ostrešje Dom Naraplje - PZI - fasade Dom Naraplje - PZI - podstrešje ...
Preberi Več