Šport

Javni razpis za sofinanciranje športnih društev v Občini Majšperk

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZBIRANJE VLOG OZ. PRIJAV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2018

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA ŠPORTNIH VSEBIN  NA OBMOČJU OBČINE MAJŠPERK V LETU 2018