Razširitev vrtca Majšperk

Izvajalec GP Project ing d.o.o. je začel z izvedbo projekta »Razširitev vrtca Majšperk«, v sklopu katerega bo izvedena razširitev, ureditev mansarde in energetska prenova objekta ter postavitev igral za potrebe zunanjega igrišča. Z dozidavo in ureditvijo mansarde objekta bo zmogljivost vrtca povečana za dve novi igralnici z možnostjo ureditve še tretje v primeru povečanih potreb, prostori pa bodo usklajeni z novimi prostorskimi normativi v vrtcih. V sklopu energetske sanacije objekta bo obnovljen ovoj stavbe s povečano izolativno fasado, izolirano bo podstrešje in zamenjan energent ogrevanja. Ogrevanje v mansardi bo nizkotemperaturno s toplotno črpalko in osmimi vrtinami za pridobivanje geotermalne energije. S projektom bomo zadostili prostorskim normativom za vrtce in energetskim normativom za nizkoenergijske stavbe. Vrednost projekta po pogodbi z izvajalcem znaša 769.560,85 EUR z DDV, sofinanciranje s strani evropskih sredstev pa znaša 481.659,98 EUR. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete “Razvoj regij“, prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi“.

 

Povezava :
http://www.eu-skladi.si

 

Slike :