Rekreacijski center Majšperk

Gradnja rekreacijskega centra Majšperk je v drugi fazi, v sklopu katere gradimo večnamenski spremljevalni objekt, namenjen športnim in prostočasnim dejavnostim. Z investicijo bomo pridobili 1.041 m2 neto tlorisne površine, v sklopu katere bodo pritlični prostori namenjeni garderobam za nogometaše, garderobi za tenis in squash, večnamenska squash dvorana, primerna tudi za aerobiko, ples, telovadbo, jogo, garderoba za sodnike, prostori za skladiščenje rekvizitov, čistil, pralnica, družabni prostori in sanitarije. V zgornji etaži pa bo strelišče, fitnes, prostor za strelce, sejna soba, tehnični prostor, garderobe in sanitarije. Izvajalec gradnje objekta je Avtoprevozništvo gradbene storitve “Žolger”, Jožef Žolger s.p., Majšperk 14a, 2323 Ptujska Gora, pogodbena vrednost del na objektu pa znaša 349.730,58 EUR.

Slike :