Seznam javnih naročil v letu 2018

V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za objavo na Portalu JN ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

 

Dokumentacija :