Seznam javnih naročil v letu 2019

V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018) objavljamo seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za objavo na Portalu JN ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

 

Priponka :