Ureditev dostopov na agromelioracijskih poteh Majšperk

Občina Majšperk zbira ponudbe za ureditev dostopov na agromelioracijskih poteh Majšperk po priloženem popisu del. Vaše ponudbe pričakujemo najkasneje do srede, 25. 10. 2017 do 15.00 na naslov Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali na elektronski naslov: matic.sinkovec@majsperk.si. Pričetek del je predviden takoj po podpisu pogodbe oz. izstavitvi naročilnice, predviden rok zaključka del je do 30. 11. 2017.

 

Priložen popis :
Dodatna dela 2017