Ureditev parka Breg

Na Bregu izvajamo projekt ureditve parkirišča in parka. V sklopu projekta smo porušili dotrajano stavbo, na mestu katere bodo parkirišča za osebna vozila, in kanalizirali jarek ter odstranili grmovje in drevesa. Gramozno parkirišče bomo asfaltirali, kjer bo 6 parkirnih mest za tovorna vozila in 9 parkirnih mest za avtomobile. Okolica parkirišča bo urejena z dostopnimi potmi in osvetljena z javno razsvetljavo. Zasajena bodo drevesa in okrasno grmičevje okoli igral, poti in skulpture, ki jo bodo v okviru Forma vive izdelali kiparji. Travnato območje bo urejeno v park za počitek in sprostitev.

 

Dokumenti :
Idejna zasnova
Park Breg

 

Slike :