Vgradnja čistilne naprave pri domu krajanov in gasilcev na Ptujski Gori

Vgradnja čistilne naprave pri domu krajanov in gasilcev na Ptujski Gori

Vgradili smo komunalno čistilno napravo za biološko čiščenje odpadnih voda doma krajanov in gasilcev Ptujska Gora s tremi stanovanjskimi enotami in možnostjo priključitve športnih objektov ter individualnih hiš v okolici. Čistilna naprava je betonske izvedbe, velikosti 35-40 PE in je locirana ob kegljišče Društva upokojencev Ptujska Gora. Izdelovalec in dobavitelj čistilne naprave je podjetje TIMS Lovše d.o.o., Šentrupert 69, 8232 Šentrupert.