Vloge in obrazci

Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata za posamezno prireditev 2019 Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) ...
Preberi Več
Pogoji za pridobitev pravice do plakatiranih mest Vloga za izdajo lokacijske informacije 2019 Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi ...
Preberi Več
Naročilo oglasa v Majšperčanu ...
Preberi Več
Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca/ko - 2 Vloga za izdajo potrdila o oddaljenosti od študijskega mesta ...
Preberi Več
Vloga za izdajo soglasja k prodaji izven poslovnih prostorov 2019 Vloga za izdajo soglasja/potrdila za prodajo blaga na drobno na ...
Preberi Več