Vloge in obrazci

Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata za posamezno prireditev Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) Vloga ...
Preberi Več
Pogoji za pridobitev pravice do plakatiranih mest Vloga za izdajo lokacijske informacije Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča ...
Preberi Več
Naročilo oglasa v Majšperčanu ...
Preberi Več
Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca/ko - 2 Vloga za izdajo potrdila o oddaljenosti od študijskega mesta ...
Preberi Več
Vloga za prodajo izven poslovnih prostorov Vloga za izdajo soglasja/potrdila za prodajo blaga na drobno na stojnici - tržnica Majšperk ...
Preberi Več