Vodnogospodarska ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega

Vodnogospodarska ureditev Dravinje od Stogovcev do Koritnega.

Objavljamo javno naročilo gradenj visokovodnih nasipov in vas vabimo, da podate ponudbo v skladu z objavljenim vabilom in razpisno dokumentacijo v prilogah: