Zbiranje ponudb – izdelava IDZ, PGD in PZI za kanalizacijo Majšperk Sever

Zbiranje ponudb – izdelava IDZ, PGD in PZI za kanalizacijo Majšperk Sever

 

Spoštovani.

Vabimo vas, da oddate ponudbo za projektiranje idejne zasnove, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo  za kanalizacijo Majšperk sever.

Dolžina kanalizacijskih vodov znaša 2.600 m. Hišni priključki se upoštevajo ob projektiranju zbirnih kanalov, a se projektno ne obdelajo. Na celotni trasi kanalizacije so predvidena tri črpališča. V fazi projektiranja bo potrebno sodelovati s projektantom pločnikov ob regionalni cesti.

 

Ponudbena cena mora zajemati:

  • Geodetski posnetek trase,
  • vodilno mapo,
  • IDZ,
  • PGD,
  • PZI,
  • 3 x črpališče PGD, PZI in
  • pridobitev projektnih pogojev ter soglasij in oddaja projekta na pristojno upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Rok izvedbe naročila:

  • IDZ v roku 30 dni od naročila,
  • PGD v roku 60 dni od pridobljenih vseh projektnih pogojev,
  • PZI v roku 30 dni od predaje PGD.

 

Ponudbe pričakujemo do torka, 16. 1. 2018 na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk.