Zbiranje ponudb za izdelavo pomožnega nogometnega igrišča Majšperk

Vabimo vas da podate ponudbo za izvedbo pomožnega nogometnega igrišča Majšperk, ki obsega vsa dela po priloženem popisu del. Rok izvedbe je 10. 9. 2017, ponudba pa mora biti veljavna do 15. 7. 2017. Z izvajalcem bo sklenjena pogodba o izvedbi del.

Vašo ponudbo pričakujemo do 15. 6. 2017 do 15.00. K ponudbi priložite reference podobnih objektov, ki ste jih izvajali. Idejna zasnova parka je v priponki.

Lep pozdrav.

Priponka :