Zbiranje ponudb za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo doma krajanov Ptujska Gora

Pozivamo vas, da podate ponudbo za izdelavo PGD za legalizacijo prizidka ter PZI in PID dokumentacijo za energetsko sanacijo Doma krajanov na Ptujski Gori.

Ponudba naj vsebuje vsa potrebna dela za izdelavo dokumentacije:

 

PGD (legalizacija prizidka)
– Geodetski posnetek,
– Posnetek obstoječega stanja
– Arhitektura prizidek
– Pridobivanje mnenj in soglasij (objekt ni spomeniško zaščiten, je pa v vplivnem območju)
– Vloga za gradbeno dovoljenje na UE

 

PZI (menjava strešne kritine in predelava ostrešja, namestitev izolativne fasade, menjava stavbnega pohištva)
– Posnetek obstoječega stanja
– Arhitektura
– Elektro instalacije (razsvetljava na fasadi, strelovod)
– Popis del
– Pridobivanje mnenj in soglasij (objekt ni spomeniško zaščiten, je pa v vplivnem območju)

 

PID (na novo izvedeno stanje za pridobitev uporabnega dovoljenja)
– Vodilni podatki
– Arhitektura
– Strojne instalacije
– Električne instalacije
– Požarni izkaz
– Zunanja ureditev – situacija

 

Vaše ponudbe pričakujemo do 9. 1. 2019 do 15.00 na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk oziroma obcina.majsperk@majsperk.si