Zbiranje ponudb za izdelavo Pump parka Majšperk

Vabimo vas da podate ponudbo za izvedbo Pump parka Majšperk, ki obsega vsa dela po priloženem popisu del. Rok izvedbe je 31. 8. 2017, ponudba pa mora biti veljavna do 30. 6. 2017. Z izvajalcem bo sklenjena pogodba o izvedbi del.

Vašo ponudbo pričakujemo do 15. 6. 2017 do 15.00. K ponudbi priložite reference podobnih objektov, ki ste jih izvajali. Idejna zasnova parka je v priponki.

Lep pozdrav.

 

Priponka :