Zbiranje ponudb za preplastitev parkirišča pred PGD Majšperk

Spoštovani.

Prosimo vas, da podate ponudbo za preplastitev 370 m2 parkirišča pred PGD Majšperk po naslednji specifikaciji:

 

Dobava, prevoz in strojno/ročno vgrajevanje asfaltne mase AC 11 surf B 50/70 A3 v povprečni debelini 4 cm s predhodnim pobrizgom z emulzijo in vsemi potrebnimi asfalterskimi deli.

Dela se obračunajo po enoti mre na m2 položenega asfalta.

Skrajni rok izvedbe del je 16. 8. 2017.

 

Vaše ponudbe pričakujemo do ponedeljka, 7. 8. 2017 do 15 ure.