Zbiranje ponudba z izdelavo IDZ, PGD in PZI za izgradnjo infrastrukture v Poslovni coni Majšperk – Breg

Vabimo vas, da podate ponudbo za izdelavo idejne zasnove, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo za naslednjo infrastrukturo v poslovni coni Majšperk – Breg:

 

  • izgradnja vodovoda DN 125 ali DN 150 v dolžini cca 250 m,
  • izgradnja telekomunikacijskega voda v isti trasi kot vodovod,
  • izgradnja ceste širine 6 m v dolžini cca 160 m z javno razsvetljavo in
  • izgradnja betonskega zidu višine 4m v dolžini cca 160 m.

 

Obseg del naj zajema izdelavo geodetskega posnetka, izdelavo IDZ, PGD in PZI projektov, pridobivanje soglasij in vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Vaše ponudbe pričakujemo do petka, 2. 2. 2018 na naslov Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk ali obcina.majsperk@majsperk.si.